Naše aktivnosti

Primjena intelektualnog vlasništva je sveprisutna te se razvojem društva sve veće težište stavlja na njezino učinkovito upravljanje, monetizaciju i zaštitu u svim područjima ljudskog djelovanja od proizvodnje i distribucije potrošačkih proizvoda, računalnih programa, snimanja reklama, glazbenih djela, filmova, zaštite poslovnih tajni, zaštite znakova i žigova do osmišljavanja novih tehničkih rješenja.

U intelektualno vlasništvo se, između ostalog, ubrajaju:

 • književna, umjetnička, znanstvena djela,
 • računalni programi i topografije poluvodičkih proizvoda
 • izvedbe umjetnika izvođača, 
 • radiotelevizijske emisije, 
 • fonogrami (glazbeni CD) i videogrami (film),
 • izumi u svim područjima ljudske djelatnosti,
 • znanstvena otkrića,
 • industrijska obličja,
 • robni i uslužni žigovi te trgovačka imena i trgovački nazivi,
 • oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti,
 • zaštita od nepoštene utakmice,
 • poslovne tajne.

AIPPI – Hrvatski ogranak ima za cilj upoznati javnost s raznim aspektima intelektualnog vlasništva, njegovom praktičnom primjenom, razvojem učinkovitog upravljanja, monetizacije i zaštite te sveopćim utjecajem na razvoj gospodarstva. Također, AIPPI – Hrvatski ogranak potiče rasprave o aktualnim temama iz područja intelektualnog vlasništva, kako bi se ostvarili preduvjeti za što bolje pravno uređenje područja intelektualnog vlasništva za korist svih korisnika prava intelektualnog vlasništva.

Članstvo u AIPPI – Hrvatski ogranak otvoreno je za:

 • Zastupnike za patente i žigove pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo,
 • Fizičke i pravne osobe iz gospodarstva koje imaju interes sudjelovanja u praćenju i razvoju intelektualnog vlasništva,
 • Osobe koje po bilo kojoj osnovi imaju interes sudjelovati u  području zaštite intelektualnog vlasništva.

AIPPI – Hrvatski ogranak u 2020. godini sudjeluje u izradi izvještaja za  Međunarodno udruženje AIPPI i to za sljedeće teme:

 • Autorsko pravo – pravo intelektualnog vlasništva na podacima (Copyright – IP rights in data)
 • Žig – opisnost  žiga kao obrana u upravnim i sudskim postupcima (Trademark – Descriptive use as a defence in trademark proceedings)
 • Sudski sporovi u postupcima povrede intelektualnog vlasništva – Stranačka sposobnost i učinkoviti pravni lijekovi (IP Litigation – Standing to litigate and effect on remedies)

Članstvo u AIPPI-u  omogućava svim njenim članovima sudjelovanje u donošenju smjernica, odluka i preporuka uključujući iniciranje izmjena propisa iz područja intelektualnog vlasništva, pristup knjižnici međunarodne udruge AIPPI-a, stručnim radovima i skupovima stručnjaka iz područja IP, kao i edukaciji koju za svoje članove organizira AIPPI.

Share