O nama

Međunarodno udruženje AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) osnovano je 1897. godine, odnosno ubrzo nakon potpisivanja Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva iz 1883. godine. Tijekom svoje dugotrajne povijesti Međunarodno udruženje AIPPI je prolazilo različite faze rada, te je nedavno i revidiralo i poboljšalo svoje statute i pravila kako bi udovoljili novim izazovima u području promjena prava intelektualnog vlasništva i potrebama njegovog članstva.

Članovi Međunarodnog udruženja AIPPI su osobe zainteresirane za aktivnu zaštitu intelektualnog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Oni uključuju odvjetnike, patentne zastupnike i zastupnike za žigove, kao i suce, znanstvenike i inženjere. Trgovačka društva također su članovi Udruge. Međunarodno udruženje AIPPI organizirana je u 68 nacionalne (kao što je AIPPI – Hrvatski ogranak) i dvije regionalne grupe. Članstvo se stječe ulaskom u jednu od tih grupa.

U zemljama u kojima ne postoji grupa, članstvo se stječe kao nezavisni zastupnik u Međunarodnom udruženju AIPPI.


Primarna tijela Međunarodnog udruženja AIPPI-a su

  • Opća skupština, na kojoj mogu sudjelovati svi članovi AIPPI-a i koja je odgovorna za donošenje i izmjenu Statuta;
  • Izvršni odbor, sastavljen od delegata svih grupa – oko njih 300, koji je glavno tijelo za donošenje odluka AIPPI-a;
  • Vijeće predsjednika, sastoji se od predsjednika svake grupe plus predstavnika nezavisnih članova,
  • Ured AIPPI-a koji koordinira aktivnosti AIPPI, i koji je sastavljen od četrnaest članova, uključujući predsjednika AIPPI koji predsjedava Uredom i dva potpredsjednika,
  • Glavni tajnik i dva zamjenika, uz pomoćnika, odgovorni su za administraciju i zastupanje,
  • Glavni izvjestitelj i dva zamjenika, s tri pomoćnika, organiziraju temeljni rad Udruge,
  • Glavni blagajnik zadužen je za financijska sredstva.
  • Glavno tajništvo i osoblje Ureda imaju sjedište u Zürichu, Švicarska.

Hrvatski ogranak

Međunarodno društvo za zaštitu intelektualnog vlasništva – Hrvatski ogranak (skraćeno AIPPI – Hrvatski ogranak) je ustrojeno kao sekcija Hrvatske komore zastupnika za patente i žigove sa sjedištem u Zagrebu. Statut AIPPI – Hrvatski ogranak donesen je na Skupštini dana 14. siječnja 1998. godine. Svrha AIPPI – Hrvatski ogranak je rad na promicanju prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, a sukladno ciljevima Međunarodnog udruženja AIPPI.

Odvjetnik Dr. Dragutin Sikirić, na temelju svog sudjelovanja u međunarodnim kongresima Međunarodnog udruženja AIPPI, uspio je u kratkome roku nakon smirivanja stanja u Hrvatskoj, kao jedan od suosnivača, pokrenuti i ubrzati proces osnivanja AIPPI – Hrvatski ogranak. Zbog svoje nezamjenjive uloge u osnivanju i radu AIPPI – Hrvatski ogranak, Dr. Dragutin Sikirić je bio prvi predsjednik AIPPI – Hrvatski ogranak i nosio je tu funkciju dva mandata, a kasnije je izabran i kao prvi počasni član AIPPI – Hrvatski ogranak. U procesu osnivanja AIPPI – Hrvatskog ogranka , AIPPI – Mađarski ogranak je bio sponzor na strani Međunarodnog udruženja AIPPI. Prijateljski odnosi suradnje između AIPPI – Hrvatskog ogranka i AIPPI – Mađarskog ogranka održali su se do danas.

Kao članovi AIPPI-a u Republici Hrvatskoj djeluju odvjetnici specijalizirani za pravo intelektualnog vlasništva, odvjetnici koji se intelektualnim vlasništvom bave redovito, patentni zastupnici i zastupnici za žigove, suci, članovi uprava i stručnjaci za intelektualno vlasništvo zaposleni u trgovačkim društavima, predstavnici tijela javne uprave.

Od svog osnivanja AIPPI – Hrvatski ogranak održava radne sastanke posvećene pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva. Neki od članova Hrvatskog ogranka AIPPI-a redovito sudjeluju na Međunarodnim kongresima AIPPI-a. 

Na domaćoj sceni AIPPI bio je uključen u različite inicijative od onih posvećenih zakonodavnoj inicijativi u kojoj AIPPI – Hrvatski ogranak čini dostupnima stavove i rezolucije Međunarodnog udruženja AIPPI domaćim tijelima koji sudjeluju u pripremama zakonskih i podzakonskih akata, kao što je to primjerice DZIV. Cilj AIPPI-a je upozoriti na aktualne probleme iz područja intelektualnog vlasništva i predložiti moguća rješenja uzimajući u obzir rješenja drugih članica AIPPI-a. AIPPI – Hrvatski ogranak nastoji kroz sastanke sa pravosudnim tijelima, odnosno pojedinim sudovima prenijeti stavove svojih članova na stanje u sudovanju i moguća poboljšanja. Tijekom svojeg djelovanja AIPPI – Hrvatski ogranak posvetio je posebnu pažnju suradnji sa gospodarstvom. 

Razvojem novih tehnologija i na njima baziranih proizvodnih procesa, od sve veće važnosti za gospodarske subjekte je učinkovito upravljanje, monetizacija i zaštita njihove nematerijalne imovine, posebice intelektualno vlasništvo. 

Stoga AIPPI – Hrvatski ogranak putem svojih seminara nastoji svoja znanja učiniti dostupnima svim gospodarskim subjektima radi unaprjeđenja njihovog učinkovitog upravljanja, monetizacije i zaštitu nematerijalne imovine te ostvarivanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Share