O nama

Međunarodno udruženje AIPPI datira iz 1897, i osnovanoje nedugo nakon potpisivanja Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva u 1883. godini. Tijekom svoje dugootrajne povijesti AIPPI je prolazila različite faze rada da bi nedavno AIPPI revidirala i poboljšala svoje statute i pravila kako bi zadovoljile ne samo izazovima u području promjena prava intelektualnog vlasništva, negoi i potrebama članstva.

Članovi Međunarodne AIPPI su osobe zainteresirane za aktivno zaštite intelektualnog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Oni uključuju odvjetnike, patentne i žigovne zastupnike, kao i suce, znanstvenike i inženjere. Trgovačka društvaa također su članovi Udruge. Međunarodna AIPPI organizirana je u 64 nacionalne (kao što je AIPPI – Hrvatski ogranak) i jednu regionalnu grupu. Članstvo se stječe ulaskom u jednu od tih grupa.

U zemljama u kojima ne postoji grupa, članstvo se stječe kao nezavisni zastupnik u Međunarodnoj organizaciji.


Primarna međunarodna tijela za AIPPI su

  • Opća skupština, u kojoj svi članovi imaju pravo sudjelovati i koja je odgovorna za donošenje i izmjenu Statuta;Izvršni odbor, sastavljen od delegata svih grupa – oko njih 300, a to je glavni tijelo za donošenje odluka o AIPPI;
  • Vijeće predsjednika, sastoji se od predsjednika Grupe plus predstavnik nezavisnih članova, a zavoda koji usmjerava aktivnosti AIPPI, to je sastavljena od osam članova, uključujući predsjednika AIPPI koji predsjedava ured i potpredsjednik, tajnik i zamjenik koji su, uz tri pomoćnika, odgovorni za administraciju i zastupanje, Reporter Opće i dva zamjenika, koji s tri pomoćnika, organizirati materijalnog rad Udruge, a blagajnika general koji je zadužen za financijska sredstva.
  • Glavno tajništvo i osoblje ureda u Zürichu, Švicarska
  • Među važnijim Stalnog odbora su Programskog odbora koji preporučuje Izvršni odbor subjekata za studij, Odbor za financije Savjetodavni koji djeluje kao unutarnji revizor, a za imenovanje Odbora koji predlaže kandidata za razne izbornih ureda.

Hrvatski ogranak

Udruga Međunarodno društvo za zaštitu intelektualnog vlasništva – Hrvatski ogranak (skraćeno AIPPI – Hrvatski ogranak) je ustrojena kao neprofitna organizacija sa sjedištem u Zagrebu. Trenutno je registrirana na adresi Prilaz Gjure Deželića 16/II. Temeljni dokument (Statut) donesen je na Skupštini dana 14. siječnja 1998. godine, dok je Udruga upisana u Registar udruga dana 27.travnja 1999. godine. Svrha Udruge je rad na promicanju prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, a sukladno ciljevima Međunarodnog društva za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Među osnivačima Hrvatskog ogranka AIPPI, kao odvjetnik sa iskustvom na podrčju zaštite intelektualnog vlasništva Dr. Dragutin Sikirić imao je prethodnih kontakata sa međunarodnom organizacijom AIPPI, te je sudjelovao u radu međunarodnih kongresa. Koristeći svoja saznanaja i kontakte uspio je pokrenuti i ubrzati proces osnivanja hrvatskog ogranka u kratkome roku nakon smirivanja stanja u Hrvatskoj. Zbog svoje nezamjenjive uloge u osnivanju i radu Udruge Dr. Dragutin Sikirić, koji je bio prvi predsjednik Udruge u dva mandata, izabran je za njezinog prvog počasnog člana. U tome je procesu hrvatska nacionalna grupa zadobila podršku i asistenciju susjedne mađarske grupe AIPPI kao sponzora na strani međunarodne organizacije AIPPI. Prijateljski odnosi suradnje između dvaju nacionalnih grupa održali su se do danas.

Hrvatska nacionalna grupa AIPPI od osnutka je registrirana za izdavačku djelatnost iz područja intelektualnog vlasništva; istraživanje i analizu intelektualnog vlasništva; organiziranje savjetovanja i tečajeva; podupiranje znanstvenih istraživanja i distribuciju tiskanih materijala, informiranje o ulozi i značaju intelektualnog vlasništva za gospodarstvo; distribuciju informacija o zakonskoj regulativi intelektualnog vlasništva, te ostalim djelatnosti sukladno odredbama Statuta Udruge. Kao članovi AIPPI-a u Republici Hrvatskoj su djelovali, odnosno još uvijek djeluju, odvjetnici specijalizirani za pravo intelektualnog vlasništva, te odvjetnici koji se intelektualnim vlasništvom bave redovito, patentni zastupnici i zastupnici za žigove, suci, članovi uprava trgovačkih društava, predstavnici tijela javne uprave itd.

Od svojeg osnivanja Hrvatski ogranaka AIPPI periodično je održavao interne sastanke i radne sastanke posvećene pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva. Neki od članova Hrvatskog ogranka AIPPI-a redovito sudjeluju na Svjetskim kongresima intelektualnog vlasništva AIPPI. Već i prije samog osnivanja hrvatskog ogranka, te time i prije sticanja prava sudjelovanja na sastancima Izvršnog odbora (ExCo) koji su i danas zatvoreni za javnost budući su članovi hrvatskog ogranka prisustvovali u radu tada trogodišnje održavanih Kongresa. Tako su dr. Dragutin Sikirić, budući prvi Predsjednik hrvatskog ogranka te gđa. Dina Korper-Žemva, buduća druga Predsjednica, i g. Mladen Vukmir budući treći Predsjednik, zajedno sudjelovali u radu XXX Svjetskog kongresa XXXX godine u Torontu. Pristupanjem međunarodnoj organizaciji stečeno je pravo sudjelovanja Predsjednika, te s obzirom na broj članova jednog delegata u radu ExCo, koji se odrzavaju u godinama u kojima nema Svjetskog kongresa, a od XXXX održavaju svake druge godine u organizaciji krovnog Međunarodnog društva za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Na domaćoj sceni AIPPI bio je uključen u različite inicijative od kojih su rutinske one posvećene zakonodavnoj inicijatiiu kojoj AIPPI Hrvatska čini dostupnima stavove i rezolucije medunarodnog AIPPI domaćim tijelima koi sudjeluju u pripremama zakonskih i podzakonskih akata, kao sto je to primjerice DZIV. kada članovi AIPPI Hrvatske uoče probleme u praksi primjene zakona u domaćoj praksi, AIPPI nastoji sažeti te probleme i u komunikaciji sa nadležnim tijelima upozoriti na probleme i predložiti moguća rješenja. U vise navrata AIPPI Hrvatska održao je sastanke sa pravosudnih tijelima, odnosno pojedinim sudovima u kojima je prenio poglede svojih članova na stanje u sudovanju. Tijekom svojeg djelovanja AIPPI Hrvatska posvetio je posebnu pažnju suradnji sa gospodarstvom. Tijekom tranzicije hrvatskog gospodarstva ukazala se potreba za dodatnim znanjima u području upravljanja nematerijalnom imovinom, posebice intelektualnim Vlasništvo te je AIPPI Hrvatska svojim seminarima nastojao takva znanja učiniti dostupnima domaćim gospodarskim subjektima kako bi oni stekli sto cvrscu sposbnost tržišne utakmice u zahtjevnim tržišnim uvjetima.